Partnerzy:

2008r - 2019r © by www.skatingschool.pl

Szybki kontakt:

503 701 385

Obserwuj nas:

 • YouTube - Czarny Krąg
 • Facebook - Czarny Krąg
img02.png
SportRebel logo.JPG
prezent marzeń na rolkach.png

Regulamin uczestnictwa w hokeju na rolkach 

 1.  W wydarzeniu mogą wziąć udział nieletni tylko pod nadzorem opiekuna prawnego. Organizator zastrzega sobie prawo do nie sprawdzania obecności i prawdziwości opiekuna prawnego na miejscu podczas zajęć. Uznajemy, że skoro nieletni pojawił się na zajęciach to jest on objęty wyżej wymienioną opieką. Pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia z niepełnoletnim podczas zajęć ponosi jego prawny opiekun.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia osoby, która jego zdaniem stwarza zagrożenie lub zachowuje się niekulturalnie dla pozostałych uczestników wydarzenia, bez konieczności zwrotu wpłaconej kwoty za wstęp. Ponadto organizator ma prawo nie wpuścić na wydarzenie wybranych przez siebie osób. 

 3. Wstęp na wydarzenie jest płatny z góry po wejściu do szatni w kwocie 10zł od osoby ( liczymy tylko osoby które będą na płycie lodowiska, opiekunowie siedzący na trybunach nie płacą za wstęp na obiekt ). Jeśli osoba płacąca za wstęp nie będzie posiadała zgodnej kwoty to organizator ma prawo zatrzymać większą kwotę na poczet wejśćia na zajęcia. Różnica od tej kwoty będzie zwrócona uczestnikowi w momencie kiedy ten przyniesie zgodną kwotę za wstęp w tym samym dniu.

 4. ZWOLNIENI z opłat są jedynie bramkarze. Ich ilość jest ograniczona do maksymalnie 3 osób na wydarzenie. Osoby te wstęp na zajęcia mają bezpłatny.

 5. Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w wydarzeniu ( rodzice, opiekunowie, rodziny, znajomi uczestników ) proszeni są do przebywania na trybunach nad płytą lodowiska. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy spowodowane przebywaniem w strefie lodowiska do której należą również boksy przy płycie. Apelujemy o zdrowy rozsądek, krażki są twarde i latają szybko. Nikt nie chce zrobić krzywdy ale zdarzają się niekontrolowane rykoszety, które stwarzają niebezpieczeństwo w strefach odsłoniętych od pleks zabezpieczających bandy "lodowiska" rolkowiska.

 6. Wymagany jest pełny ubiór hokejowy tj.: kask, kij, ochraniacze klatki piersiowej, ochraniacze łokci, ochraniacz genitaliów, ochraniacze ud tzw. spodnie hokejowe, ochraniacze goleni tzw. nagolenniki, rękawice hokejowe.

 7. Organizator ma prawo wyprosić osoby, które nie posiadają pełnego ubioru hokejowego i naruszają wyżej wymieniony punkt regulaminu - bez zwrotu wpłaconej kwoty za udział w wydarzeniu. Uznawane jest to potencjalne zabranie miejsca w wydarzeniu osobie trzeciej, która chciała przyjść na wydarzenie lecz nie mogła ze względu na ograniczoną ilość osób.

 8. Jesli organizator z jakiegoś powodu nie zauważy niepełnego ubioru któregoś z uczestników i go przez to nie wyprosi  - nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje nabyte z tego powodu. Eliminuje to tym samym sprawdzanie każdego uczestnika "namacalnie" czy czasem ma założony suspensor czy łokcie pod koszulką.

 9. Od uczestników dorosłych również wymaga się pełnego stroju hokejowego, jednak zastrzega się warunkowe dopuszczenie do gry w momencie posiadania minimalnego wyposażenia do udziału w zajęciach tj. kask , nagolenniki tj. ochraniacze goleni, rękawice, kij. Zasada ta dotyczy tylko pełnoletnich uczestników i stanowi warunkowe dopuszczenie do zajęć. W przypadku niepełnoletnich wymagany jest bezwględnie pełny ubiór hokejowy. Jednocześnie w przypadku kontuzji lub innego rodzaju powikłań z powodu nie posiadania pełnego ubiou hokejowego przez osobę dorosłą - organizator nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnik decydujący się na udział w wydarzeniu bierze pełną odpowiedzialność na siebie.

 10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wydarzenia nie mają charakteru zorganizowanych zawodów z nadzorem medycznym.
  Potencjalne ubezpieczenia zdrowotne oraz odpowiedzialności cywilnej wedle uznania zapewnia we własnym
  zakresie. Zwalniam organizatora zajęć od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zaistniałego wypadku,
  kontuzji lub utraty zdrowia, którego to wydarzenia mógłbym by być ofiarą lub powodem.

 11. Ilość uczestników w wydarzeniu jest ograniczona do 30osób + wybrane osoby przez organizatora, które pomagają przy organizacji.

 12. Organizatorem wydarzenia jest Skating School Silesia Damian Nawa. Wydarzenie nie ma charakteru treningu lub prowadzonych zajęć pod opieką trenera. Traktujemy to jak udostępnienie obiektu oraz sprzętu niezbędnego do gry np. pełnowymiarowe bramki, specjalne krążki na beton itp.

 13. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz boksach na lodowisku.

 15. Odwołanie swojej obecności w wydarzeniu może nastąpić najpóźniej dzień przed wydarzeniem. Jeśli osoba zrobi to później, uznawane jest to za zabranie miejsca udziału osobom trzecim i przy kolejnym wejściu na wydarzenie będzie musiała opłacić 2krotność wstępu na zajęcia jako zadość uczynienie dla organizatora oraz osób 3cich, które chciały wziąć udział ale nie mogły ze względu na pełną listę rezerwacyjną.

 16. Uczestnicy wydarzenia wyrażają zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych przez Skating School Silesia Damian Nawa w celu prowadzenia zapisów na wydarzenie którego tyczy się niniejszy regulamin.

 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now